Čo je to BIOS?

BIOS (Basic Input Output System) je základný program, ktorý slúži na komunikáciu medzi hardvérom počítača a operačným systémom.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Spúšťa sa pri spustení počítača z pamäte na základnej doske, kde je uložený v stálej pamäti typu ROM, EEPROM alebo v modernejšej flash pamäti s možnosťou jednoduchej aktualizácie, ktorú majú napríklad smartfóny.

Po zapnutí prevádza test Post, v ktorom zisťuje najdôležitejšie komponenty počítača ako procesor, chipset, kontroléry základnej dosky, pamäti a iných zariadení v počítači.

Akonáhle identifikuje operačný systém, predá mu riadenie a zavedie ho do operačnej pamäte. Niektoré rozširujúce periférie majú vlastný BIOS (grafické karty, sieťové karty, atď.). Preto hlavný BIOS základnej dosky ich pri spustení vyhľadá v rozširujúcich slotoch.

Chybné hlásenie BIOSu

Niekedy sa môže stať, že BIOS postrehne problém a ten väčšinou býva fyzickým poškodením zariadenia v počítači. Hlási to pomocou zvukov (pípanie). Zhrnieme si tie najčastejšie.

BIOS Award

2 krátke pípnutia = chyba pamäte
1 dlhé a 2 krátke pípnutia = problém s grafickou kartou
1 dlhé a 3 krátke pípnutia = nefunkčná klávesnica
1 dlhé a 9 krátkých pípnutí = chyba ROM

Dlhé nepretržité pípanie = nesprávne zasunutá pamäť do slotu
Krátke nepretržité pípanie = problém s napájaním alebo napájacím zdrojom

BIOS Ami

1 pípnutie = chyba obnovovania pamäte RAM
2 pípnutia = chyba parity pamäte RAM
3 pípnutia = chyba základnej pamäte RAM o kapacite 64kb
4 pípnutia = chybný časovací obvod
5 pípnutí = problém s procesorom
6 pípnutí = adresové vedenie A20 nepracuje správne
7 pípnutí = chyba prerušenia, výnimočný stav procesoru
8 pípnutí = chybná pamäť grafickej karty
9 pípnutí = nesprávny kontrolný súčet pamäte ROM
10 pípnutí = chybná pamäť CMOS
11 pípnutí = chybná pamäť cache

1 dlhé pípnutie a 2 krátke = chyba grafickej karty
1 dlhé pípnutie a 3 krátke = nesprávne detekovaná základná pamäť RAM o kapacite 64kb
1 dlhé pípnutie a 8 krátkych = problém s monitorom

Ešte niečo o BIOSe

Do BIOSu sa dá dostať len kým sa nezačne nahrávať operačný systém. Väčšinou pomocou kláves F2, F12, Delete alebo Esc.

Systém BIOS nie je potrebné spravovať a netreba meniť žiadne jeho nastavenia. Pokročilý používatelia však môžu vykonávať zmeny, napríklad zmenu poradia zariadení, ktoré počítač prehľadáva pri spúšťaní.

Okrem toho sa dá v BIOSe aj tzv. taktovať výkon počítača, následkom čoho sa rýchlejšie opotrebováva hardvér.