Defragmentácia disku

Fragmentácia vzniká pri odstraňovaní súborov z disku a pridávaní nových súborov. Prejaví sa spomalený prístup na pevný disk a tak aj výkon diskových operácii. V článku sa pozrieme čo je defragmentácia a ako nám pomáha.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Čo je defragmentácia a načo slúži ?

Defragmentácia disku konsoliduje fragmentované súbory na pevnom disku počítača, aby sa zlepšil výkon systému.

Diskové fragmenty vznikajú pri inštalovaní a odstraňovaní softvéru, preberaní súborov z Internetu, vytváraní a mazaní vytvorených súborov. Defragmentácia disku je nástroj, ktorý znovu usporiada údaje na pevnom disku a opätovne zjednotí fragmentované súbory, takže počítač môže pracovať efektívnejšie.

Defragmentácia disku opisujem vo Windows 7

Spustenie defragmentácie:

Štart-->Počítač-->C:

Klikneme pravým tlačítkom na disk C a zvolíme Vlastnosti. Klikneme na možnosť Nástroje. V ponuke vidíme možnosť Kontrola chýb, Defragmentácia a Zálohovanie. Zvolíme možnosť Defragmentácia.

Otvorí sa nám panel Defragmentície disku. Máme tu možnosť nastaviť konfiguračný plán na defragmentácie diskov. Ďalej vidíme všetky disky pripojené k PC. Môžete disky analyzovať alebo ich rovno defragmentovať.

Defragmentácia disku

Zobrazenie ponuky Defragmentácie disku