Inštalácia USB modemu Huawei E220

Postup inštalácie USB modemu Huawei E220 na Windows XP a Windows 7.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Inštalácia na Windows XP:

Inštalácia je jednoduchá, zapojte USB modem Huawei E220 do usb portu. Po nainštalovaní modemu sa spustí inštalácia aplikácie Mobile Connect. Nainštalujte aplikáciu. Po nainštalovaní spustite aplikáciu Mobile Connect, ktorý vyhľadá modem v zariadeniach a kliknete na tlačítko connect. Po pripojení do siete môžete surfovať v internete.

Inštalácia na Windows 7

Inštalácia je zložitejšia po zapojení USB modemu Huawei E220 sa nespustí inštalácia aplikácie Mobile Connect.

Ak máte možnosť zapojte modem do počítača s operačným systémom Windows XP. Po nainštalovaní modemu sa nainštaluje ako USB kľúč. Otvorte ho a skopírujte inštaláciu USB modemu Huawei E220 napríklad na USB kľúč alebo iný prenosný nosič dát. Skopírovanú inštaláciu spustite na svojom počítači s operačným systémom Windows 7. Spustite inštaláciu aplikácie Mobile Connect.
Po nainštalovaní aplikácie reštartujte počítač. Po reštarte vložte modem do USB portu. Po vložení sa rozpozná modem a nainštaluje sa. Otvorte aplikáciu Mobile Connect, kde sa modem detekuje. Kliknite na tlačítko connect. Po pripojení do siete môžete surfovať v internete.